Profil

Firma Kall, s.r.o. vznikla dňa 12.1.2007 transformáciou zo živnosti Ján Káll—Kovoobrábanie, ktorá bola založená dňa 01.04.1996 zápisom do živnostenského registra. Zaoberá sa strojným opracovaním kovov rôznych akostí, projektovaním a výrobou atypických prevodoviek a pohonov, pružných, zubových spojok pre priemysel, výrobe strojných súčiastok z oblasti pohonov, výrobe potrubia pre hydraulické systémy strojov a zámočníckymi prácami. Formou kooperácie, firma zabezpečuje povrchovú úpravu súčiastok ako aj všeky druhy tepelného spracovania.